SEKTÖRDE BİRLİK ZAMANI

 • Değişen ve gelişen piyasa koşullarından bilgi sahibi olmak.
 • Katılımcı yapı ile bu koşullar karşısında ortak hareket edebilmek.
 • Gerektiğinde sesini tüm ilgili mercilere duyurabilmek.
 • Sesini duyururken kavgacı değil, kalıcı ve sürekli olmasını sağlamak.
 • Sektörümüz ile ilgili dünyadaki gelişmeleri takip etmek.
 • Sürekli öğrenmek ve kendini geliştirmek.
 • Ortak paydaşlarla iletişimi arttıracak bilgi teknolojilik çözümler üretmek.
 • Üyelerimiz için doğru gelir-gider dengesi yaratılması için uğraşmak.
 • Segmentasyon ve Standardizasyon ile bütçe yönetimi yapabilmek.
 • Bu maddelerin hepsini uygulayarak, mesleğimizi sürdürebilir yapmak ve geleceğimizi garanti altına almak için uğraşmak.
 • Sesini tüm mercilere duyurabilmek;Sektördeki tüm paydaşların kendilerini temsil eden birlikleri olmasına rağmen özel servislerin temsil yeteneği bulunmamaktadır.Bu sebeple öncelikle birlik olup, ihtiyaçlarımızı belirledikten sonra çözüm odaklı görüş, öneri ve değerlendirmelerimizi çok hızlı bir şekilde ilgili birimler ile paylaşacağız.